Toplam Verimli Bakım
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

20.06.2012 tarihinde 6331 Sayı ile uygulamaya konulan yeni iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuz çalışma hayatımıza yeni sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumluluklardan birisi de tüm işletme ve İşyerlerinde “İş Güvenliği Mühendisi” çalıştırma zorunluluğudur. Bu amaçla firmamız işletmeler İş sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlık hizmeti vermektedir.


Uzmanlık kapsamında verdiğimiz hizmetler
• İş sağlığı ve İş güvenliği kurulunun kurulup, kurul toplantılarına katılmak, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönlendirmeleri yapmak
• Saha denetimleri yapmak
• Yıllık eğitim planları çıkarılarak, İş sağlığı ve iş güvenliği eğimleri vermek,
• Risk analizlerini hazırlamak
• Acil durum planlarını hazırlamak
• Eksiklikleri belirleyip, Düzeltici faaliyetlerin takibini ve gerçekleşmesi için desteği sağlamak
• Önleyici faaliyetleri belirlemek
• Yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanıp bakanlığa sunulması
• Çalışma talimatları, makine bakım ve kullanım talimatlarının, bakım planlarının iş sağlığı ve iş güvenliği ne göre adapte edilmesinin sağlanması