Kurumsallaşma danışmanlığı

Kurumsallaşma danışmanlığı, şirketi geleceğe hazırlayan, onları süreç ve sistem temelinde geliştiren yardımcı unsurdur.Kurumsallaşma çalışmalarını uygulamak isteyen kuruluşların temel amacı şirketin kuşaklar boyunca devamlılığıdır.

Kurumsallık, kuruluşların (özel ve kamu) piyasanın ve günün koşullarına uygun yönetim ve organizasyon yapılarını oluşturarak gerekli sistemleri kurmaları, kuruma özgü davranış, norm, standart ve ilkeleri belirleyerek bunları yazılı hale getirmeleri ve bir bütün olarak uygulamalarıdır. Çalışma başlıkları;
• Bilgi sistemleri
• Çalışan yönetimi
• İş süreçleri
• Örgüt yapısı
• Planlama ve kontrol sistemleri
• Performans ve ölçüm sistemleri
• Kaynak Yönetimi
• Kültür
• Davranış
• Pazar
• Ürünler ve hizmet faaliyetleri
• İletişim ve dizayn Olmaktadır.