Turquality

TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.

TURQUALITY®, “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonu ile tasarlanmış bir marka geliştirme programıdır.
Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.Projenin an ve danışmanlık kapsamının ana başlıkları aşağıdaki gibidir:
• Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
• Marka Yönetimi
• Marka Performansı
• Tedarik zinciri yönetimi
• Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
• Ürün Tasarım ve Araştırma geliştirme
• Finansal Performans
• İnsan kaynakları Yönetimi
• Kurumsal Yönetim
• Bilgi Sistemleri Yönetimi