Toplam Verimli Bakım
Toplam Verimli Bakım

Toplam Verimli Bakım ya da kısaca bilinen adıyla TPM (Total Productive Maintenance) üretim sistemlerinde sıfır ekipman duruşu ve sıfır kalite hatası hedefleyen bir bakım sistemidir. TPM, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımını gerektiren, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımıdır.
Günümüzde rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörler: Kalite, Maliyet, Hız (Müşterinin istediği zamanda teslimat).Bu amaçla, kaliteyi artırırken maliyeti düşürebilmek ve verimliliği sağlayabilmek için 16 büyük kaybın yok edilmesi gereklidir.
TPM Yaklaşımı Nedir?
• Süreçlerin etkinliğini maksimize edecek şekilde bir şirket kültürü oluşturur.
• Toplam sistem mevcut ekipman ve üretim alanı ile ilgili kayıpları önleyen ve 5 “sıfır” (kaza, arıza, küçük duruş, hata, hurda) hedefine ulaşacak kusursuz bir sistem kurar.
• TPM grup çalışmasıdır, organizasyonun tüm birimlerini ve tüm bireylerini içerir İşletmede bulunan tüm departmanlar tarafından uygulanır. En yüksek kademeden en alt kademeye kadar herkesin katılımı ile gerçekleştirilir.
• TPM Küçük grup faaliyetlerine dayanır. Otonom Bakım faaliyetleri ve Kaizen aktiviteleri ile “sıfır kayıp” hedefine ulaşır.TPM’in Hedefleri;
• Rekabet gücünü arttırmak.
• Kolay çalışılan yüksek performanslı bir is yeri yaratmak.
• İşletme bazında bakım yapmaya aktif katılımı sağlamak.
• İstikrarlı ürün kalitesini sağlamak.
• İstikrarlı ürün teslimatını sağlamak.
• Kayıpları yok ederek yüksek kârlılığa ulaşmak.
• Çalışma ortamına canlılık getirmek ve iş güvenliğini sağlamaktır.