Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ 1 GÜN

Eğitimin amacı: Eğitime katılan kişilerin Toplam Kalite Yönetim felsefesi, gelişimi, yöntem ve araçları, sürekli iyileştirme, yararları, uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi

 

Katılımcı Profili: Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili temel bilgi edinmek isteyen kişiler.

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma,

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 Yönetim ve yönetimin fonksiyonları

 Değişim

 Yönetim anlayışında değişim

 TKY'nin tanımı

 Kalite kavramı

 TKY'nin tarihçesi

TKY gelişimde Deming, Juran, Ishikawa ve diğer önemli kişilerin çalışmaları

 TKY İle ilgili kavramlar

 TKY ISO 9000 ilişkisi

 TKY'nin temel ilkeleri

  1. Müşteri odaklılık
  2. Karşılıklı fayda
  3. Çalışanların katılımı
  4. Karşılıklı fayda(kazan-kazan prensibi)
  5. Sürekli iyileştirme ve KAİZEN anlayışı
  6. Süreç yönetimi
  7. Önlemeye dönük yaklaşım
  8. Sürekli eğitim ve öğrenen organizasyon

 

Toplam kalite yönetiminde kullanılan temel teknikler