Süreç Yönetimi

SÜREÇ YÖNETİMİ 2 GÜN

Eğitimin amacı: Eğitime katılan kişilerin Süreç Yönetiminin temel öğeleri olan süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, dokümante edilmesi, süreç haritaları ve akış şemalarının oluşturulması, süreçlerin iyileştirilmesi konularında bilgilendirilmesidir.

 

Katılımcı profili: Yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alacak çalışanlar, süreç iyileştirme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler.

 

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb

 • Kalite Yönetim ve Süreç kavramı
 • Süreç Yönetiminin faydaları
 • Süreç Tanımı ve PUKO döngüsü
 • ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi  ve diğer standartlarda süreç yaklaşımı
 • Süreçlerin Belirlenmesi
 • İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
 • Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
 • Süreçlerin İlişkilendirilmesi
 • Süreç Hiyerarşisi
 • Süreç Haritalarının Çizilmesi
 • Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar
 • Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi
 • Süreç etkileşimi
 • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
 • Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri
 • Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi

Uygulama Çalışmaları

 • Uygulama çalışması- Süreç tanımlama
 • Uygulama çalışması –süreç hiyerarşisi
 • Uygulama çalışması-Süreç haritalarının çizilmesi
 • Uygulama süreç yöneticisinin atanması
 • Uygulama Süreç girdi, çıktı ve sorumlularının belirlenmesi

Uygulama –Süreçlerin ölçülmesi


SÜREÇ YÖNETİMİ 1 GÜN

Eğitimin amacı: Eğitime katılan kişilerin Süreç Yönetiminin temel öğeleri olan süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, dokümante edilmesi, süreç haritaları ve akış şemalarının oluşturulması, süreçlerin iyileştirilmesi konularında bilgilendirilmesidir.

 

Katılımcı profili: Yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alacak çalışanlar, süreç iyileştirme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler.

 

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb

 

 • Kalite Yönetim ve Süreç kavramı
 • Süreç Yönetiminin faydaları
 • Süreç Tanımı ve PUKO döngüsü
 • ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi  ve diğer standartlarda süreç yaklaşımı
 • Süreçlerin Belirlenmesi
 • İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
 • Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
 • Süreçlerin İlişkilendirilmesi
 • Süreç Hiyerarşisi
 • Süreç Haritalarının Çizilmesi
 • Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar
 • Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi
 • Süreç etkileşimi
 • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
 • Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri
 • Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi