Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME

Süreç Yönetimimevcut süreçlerin nasıl çalıştığını anlamak ve iyileştirebilmek için, şirketin tüm süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, belgelenmesi, sahip atanması, düzenli olarak süreç performans göstergelerin izlenerek ve değerlendirilmesi ve gerektiğinde küçük iyileştirmelerin ya da sil baştan / sıfırdan yeni tasarımların yapılmasıdır.

Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme uygulamasının avantajları;

  • Herhangi bir sürecin gerçekten nasıl çalıştığı açıklanır
  • Süreçler, etkili (müşteri beklentisini karşılayan) ve verimli (az maliyetli) hale gelir.
  • Tekrarlayan işler, israf azalmış ya da yok edilmiştir. Bunun sonucunda maliyetler düşer, karlılık artar.
  • Süreçler kontrol altına alınır.
  • Çalışan ve müşteri memnuniyeti artar.

 

Süreç yönetimi kimi kuruluşlarda fonksiyonel örgüt yapısına uygun olarak süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi için, kimi kuruluşlarda ise bir yönetim tarzı olarak ele alınmaktadır. Şüreç yönetimi; fonksiyonel örgütlenmeye bağlı kalınarak süreçlerin sistematik iyileştirilmesi olarak ele alındığında "Süreçlerin Yönetimi", bir yönetim tarzı olarak ele alındığında ise "Süreçlerle Yönetim” olarak adlandırılabilir. Süreçlerle yönetim anlayışının uygulanabilmesi için de kuruluşta süreç yönetimi anlayışının var olması gerekmektedir.