Personel ve Özlük İşleri

Personel ve Özlük İşleri (Maaş-Bordro)

Amaç : Katılımcıların kuruma yeni katılacak, halen çalışmakta ve kurumdan ayrılmış olan tüm çalışanların personel  ve       özlük işlerinin resmi ve resmi olmayan haklarının takibi ve korunmasında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.