Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Performans yönetimi, organizasyon içinde çalışanları kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak, organizasyonlardan, takımlardan ve çalışanlardan daha etkin sonuçlar almak için hedef belirleme, değerlendirme, geri bildirim, ödüllendirme aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim aracıdır.

Performans; görev çerçevesinde önceden belirlenen ölçütleri karşılayacak biçimde, görevin yerine getirilmesi ve amacın gerçekleştirilmesi yönünde ortaya konan mal, hizmet ya da düşüncedir.

Performans yönetimi, “kendini yönetme” üzerine yoğunlaşır. İnsanlara yardım edilerek ve rehberlik yapılarak gelişmelere teşvik edilir ve örgütteki insanlar bu konuda yöneticilere ve örgüte gereksinim duyarlar.

Performans Değerlendirme Sistemi Temel Aşamaları

  • Bireysel performansın planlanması
  • Performans değerlendirmek için gerekli kriterlerin belirlenmesi
  • Performansın gözden geçirilmesi
  • Değerlendirilen bireye geri besleme sağlaması
  • Bireyin performansının değerlendirme sonucunda gelişiminin planlanması