OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 3 GÜNLÜK

Eğitimin Amacı: Katılımcıların OHSAS 18001 standardı konusunda bilgilendirilmesi, standardı yorumlama becerisinin kazandırılması, firmalarda uygulanan OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan iç denetimlerin sistemi, uygulaması ve prensipleri hakkında bilgilendirmek

 

Katılımcı Profili: OHSAS 18001 standardı iç denetçisi olmak isteyen tüm sistem sorumluları, çalışanlar , öğrenciler tüm kişiler..

Eğitim Süresi: 3 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb.

 

Eğitimin İçeriği:

 •  İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler
 • OHSAS 18001'in faydaları ve istatistikler
 •  OHSAS 18001 standardı maddelerinin incelenmesi
 • Mevzuat temel bilgilendirme
 • Yeni mevzuat bilgilendirme
 • Sistem kapsamında, Mevzuata uygun saha kontrol listesi hazırlama
 •  Risk değerlendirme
 •  Dokümantasyon
 • ISO 9001 ve ISO OHSAS 18001 ile ilişkilendirme (entegrasyon)
 • Acil durum planları
 • Belgelendirme kriterleri
 • ISO 19011 maddeleri hakkında bilgilendirme
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Denetim prensipleri
 •  Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 •  Denetim programının amacının oluşturulması 
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Denetim Uygulaması
 • Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler
 • Tatbiki Denetim Uygulamaları (Planlama, Denetim)
 • Belgelendirme ve Akreditasyon
   

Pratik Uygulama: Soru Listelerinin Hazırlanması

Pratik Uygulama:İç Tetkik planı yapılması (Entegre)

Pratik uygulama:Denetime hazırlık

Pratik Uygulama: Denetim Uygulaması

Pratik Uygulama:Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler


OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 2 GÜNLÜK

Eğitimin Amacı: Katılımcıların OHSAS 18001 standardı konusunda bilgilendirilmesi, standardı yorumlama becerisinin kazandırılması, firmalarda uygulanan OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan iç denetimlerin sistemi, uygulaması ve prensipleri hakkında bilgilendirmek

 

Katılımcı Profili: OHSAS 18001 standardı iç denetçisi olmak isteyen tüm sistem sorumluları, çalışanlar , öğrenciler tüm kişiler..

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb.

 

Eğitimin İçeriği:

 •  İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler
 • OHSAS 18001'in faydaları ve istatistikler
 •  OHSAS 18001 standardı maddelerinin incelenmesi
 • Mevzuat temel bilgilendirme
 • Sistem kapsamında, Mevzuata uygun saha kontrol listesi hazırlama
 •  Risk değerlendirme
 •  Dokümantasyon
 • ISO 9001 ve ISO OHSAS 18001 ile ilişkilendirme (entegrasyon)
 • Acil durum planları
 • Belgelendirme kriterleri
 • ISO 19011 maddeleri hakkında bilgilendirme
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Denetim prensipleri
 •  Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 •  Denetim programının amacının oluşturulması 
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Denetim Uygulaması
 • Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler
 • Tatbiki Denetim Uygulamaları (Planlama, Denetim)
 • Soru listesi hazırlama örnekleri
 • Belgelendirme ve Akreditasyon