Mevcut Durum Analizi

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Bir organizasyonun hedeflerini belirmesinin ardından bu hedeflere ulaşmak için stratejik plan geliştirmesi gerekmektedir. Bu stratejik planları geliştirilebilmesi için de ilk olarakmevcut durumunun yapılması gerekmektedir.Organizasyonun fırsatları değerlendirip başarıya ulaşabilmesi için de kendi kabiliyetlerini ve sınırlarını da bilmesi gerekir. Dolayısıyla mevcut durum analizi iç ve dış çevre analizini içeren bir analiz sürecidir.İyi bir durum analizi bilgi toplama ve yerel bağlam, uzman tavsiyeleri ve katılımcı süreçler konusundaki analizleri bir araya getirir. Yaratıcı ve daha çok öğrenmeye açık bir durum analizi sorunun niteliği ve etkileri açısından önemlidir.

    Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla;  

  • Birim yöneticileri ve fonksiyon liderleri ile görüşmelerin yapılması;
  • Şirket yerleşimlerinin ziyaret edilmesi: Genel merkez, üretim tesisi, depo(lar) vb.
  • Analizler için veri gereksinimlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Mevcut durum analizi, işletmenin kendisini ve çevresini daha gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirebilmesine ve sonuçlar dahilinde geleceğe yönelik sağlam adımlar atabilmesine yardımcı olacaktır.