Entegre Yönetim Sistemi

           ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Entegre Yönetim Sistemi; IS0 9001ISO 14001OHSASHACCP ISO 22000 vs... yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan sistemlerdir.

Müşterisine ve ürün kalitesine verdiği önemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulayarak vurgulayan firmalar, çevreye ve çalışanlarına olan duyarlılıklarını ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS (TS) 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini , Gıda Güvenliğine duyarlılıkları için ise HACCP ( ISO 22000 ) i uygulayarak göstermektedir.

Entegre Yönetim Sistemi,

·         Bir defada birden fazla sistemin denetlenerek, uygun bulunması halinde belgelendirilmesi

·         Denetim sürelerinde avantaj (Her bir sistemin tek tek denetlenmesine göre)

·         Ortak prosedürlerin ayrı ayrı dökümante edilmesi gereğinin ortadan kalkması

Entegre Yönetim Sistemi Uygulama Aşamaları

a) Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:

Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, süreçlerin                 Tanımlanması (yönetim Süreçleri , temel süreçler, destek süreçler), ihtiyaçların belirlenmesi (müşteri, tedarikçiler, personel, hissedarlar vb. paydaşlar açısından), gerekli Standard ve kaynakların temini, çalışma planının oluşturulması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

b) Mevcut Durum Analizinin Yapılması:

Firmanın mevcut durum analizi için Entegre Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirme yapılarak, yönetime raporlanmaktadır.

c) Gerekli Eğitimlerin Verilmesi:

Entegre Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirtmesi amacıyla RENNOVA DANIŞMANLIK tarafından eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi.

Entegre Yönetim Sistem, Dokümantasyon Eğitimi

İç Tetkikçi Eğitimi

d) Sistem Dokümantasyonunun Oluşturulmasının sağlanması:

Hedef iş yapısının uygulamaya geçirilmesi ve sürekliğinin sağlanması için gerekli dokümantasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi (Entegre Sistemler El Kitabı, Organizasyon El Kitabi, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) RENNOVA DANIŞMANLIK yönlendirme ve gözetiminde hazırlanır.

e) Sistemin Uygulanması:

Eğitim seminerleri / workshoplar sonucu şekillenen taleplerin firma süreçleri ile karşılaştırılarak hedef iş yapısının ortaya konulması ve entegrasyonu amacıyla entegre sistem gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar RENNOVA DANIŞMANLIK tarafından incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri Müşteri Firma’ya sunulur.

f) RENNOVA DANIŞMANLIK Gözetiminde İç Tetkiklerin Yapılması:

Dokümante edilen hedef yapının uygulamalarla uyumluluğunu doğrulamak amacıyla denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sistemin belgelendirmeye hazır hale getirilmesi amacıyla sistemin kurulmasını müteakip RENNOVA DANIŞMANLIK danışmanının gözetiminde oluşturulan iç tetkik ekibi tarafından tetkikler yapılır sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

g) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:

RENNOVA DANIŞMANLIK hazır olduğunu değerlendirdiği takdirde, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır.