ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001 2015 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 3 GÜNLÜK

Eğitim Amacı: ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin standart maddeleri ile ilgili daha derinlemesine bilgi sağlayarak, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgi ve becerinin kazanılmasıdır. Standardın sürekli gelişim temel mantığının en önemli maddelerinden olan İç Denetim maddesinin en iyi şekilde uygulanması için, iç denetim prensiplerinin, iç denetçi özelliklerinin açıklanması sağlanarak ve sistem için iç denetçi yetiştirmektir.

Katılımcı profili : ISO 9001 2015 sistemini detaylı öğrenmek isteyen öğrenciler, şirketlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar

Eğitim Süresi: 3 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb.

Eğitimin içeriği

 • Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
 • Kalite Gereksinimleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının Tarihçesi,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin Kuruluş Amacı
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Maddelerinin Detaylı ve Örnekleriyle Açıklanması,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Denetim Açısından Getirdikleri
 • Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu,
 • ISO 19011 maddeleri hakkında bilgilendirme

Pratik Uygulama: Destek Dokümanlarının Oluşturulması, Prosedür ve Talimat Yazılması,

 • Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi
 • Denetim prensipleri
 • Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 • Denetim programının amacının oluşturulması
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek

Pratik Uygulama: Soru Listelerinin Hazırlanması

Pratik Uygulama:İç Tetkik planı yapılması

Pratik uygulama:Denetime hazırlık

Pratik Uygulama: Denetim Uygulaması

Pratik Uygulama:Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler

Belgelendirme ve Akreditasyon


ISO 9001 2015 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 2 GÜNLÜK

Eğitim Amacı: ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin standart maddeleri ile ilgili daha derinlemesine bilgi sağlayarak, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgi ve becerinin kazanılmasıdır. Standardın sürekli gelişim temel mantığının en önemli maddelerinden olan İç Denetim maddesinin en iyi şekilde uygulanması için, iç denetim prensiplerinin, iç denetçi özelliklerinin açıklanması sağlanarak ve sistem için iç denetçi yetiştirmektir.

Katılımcı profili : ISO 9001 2015 sistemini detaylı öğrenmek isteyen öğrenciler, şirketlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb.

Eğitimin içeriği

 • Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
 • Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının Tarihçesi, Amacı
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Maddelerinin Detaylı  Açıklanması,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Denetim Açısından Getirdikleri
 • Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu,
 • ISO 19011 maddeleri hakkında bilgilendirme,

 

 • Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi
 • Denetim prensipleri
 • Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 • Denetim programının amacının oluşturulması
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek

Pratik Uygulama: Soru Listelerinin Hazırlanması

Pratik Uygulama: Denetim Uygulaması

Pratik Uygulama:Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler

Belgelendirme ve Akreditasyon