ISO 22000

Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.
ISO 22000 sistemi HACCP sistemini prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlamakta, yönetimin sorumluluklarının eğitimi ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini tanımlaması nedeniyle de ISO 9001 ile uyum oluşturmaktadır.
Danışmanlık aşamaları aşağıdaki gibidir:
• Firmanın mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi.
• Gıda Güvenliği ekibinin oluşturulması. ve Gıda Güvenliği Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi.
• Temel Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimlerinin verilmesi
• Altyapı gereksinimlerinin analiz edilmesi ve ön gereksinim programı oluşturulması
• CCP analizlerinin yaptırılması ve haccp planı oluşturulması
• Yapılan çalışmaların tüm aşamada gerekli dokümantasyona yansıtılması
• Uygulama ve uygulama sonucunun gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması.
• Belgelendirme başvuru ve Denetim