ISO 22000 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 22000 2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ- 2 GÜN

Eğititim amacı: Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

 Katılımcı: ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak, kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar, öğrenciler

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb

 

 • Gıda Güvenliği kavramına genel bakış(GMP, HACCP'in tanımı ve HACCP kavramına genel bakış,)
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramına genel bakış
 • Yasal mevzuatlar ve dünya çapında Gıda Güvenliği standartları,
 • Tanımlar ve tarifler(Temel kavramların açıklanması,)
 • ISO 22000 standardı maddelerinin açıklanması,
 • Genel şartlar
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Örnek Gıda Güvenliği politikası hazırlama
 • Kaynak Yönetimi
 • Planlama
 • GMP ve Ön şart-gereklilik programları tüm maddelerle ilgili detaylı bilgilendirme
 • GMP ve Ön gereksinim programı ve soru listesi hazırlama (Örnek çalışma )
 • Akış şemaları
 • Örnek akış şeması hazırlama
 • Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme
 • HACCP Planlarının Hazırlanması
 • Örnek Tehlike ve Risk analizi ve HACCP planı hazırlama
 • HACCP Planlarının Uygulamaya Alınması
 • Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlemesi ve Gelişim noktaları
 • Örnek doğrulama programı hazırlama
 • İzlenebilirlik sistemi
 • ISO 22000 standardı için sistem dokümantasyon şartlarının açıklanması

ISO 22000 ve ISO 9000 Sistemlerinin entegrasyonu


ISO 22000 2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ- 1 GÜN

Eğititim amacı: Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

 Katılımcı: ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak, kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar, öğrenciler

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb

 

 • Gıda Güvenliği kavramına genel bakış( GMP, HACCP'in tanımı ve HACCP kavramına genel bakış,)
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramına genel bakış
 • Tanımlar ve tarifler(Temel kavramların açıklanması,)
 • ISO 22000 standardı maddelerinin açıklanması,
 • Genel şartlar
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Kaynak Yönetimi
 • Planlama
 • Ön şart-gereklilik programları bilgilendirme
 • Örnek Ön gereksinim programı hazırlama
 • Akış şemaları
 • Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme
 • HACCP Planlarının Hazırlanması
 • Örnek Tehlike ve Risk analizi ve HACCP planı hazırlama
 • HACCP Planlarının Uygulamaya Alınması
 • Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlemesi ve Gelişim noktaları
 • Örnek doğrulama programı hazırlama
 • İzlenebilirlik sistemi
 • ISO 22000 standardı için sistem dokümantasyon şartlarının açıklanması

ISO 22000 ve ISO 9000 Sistemlerinin entegrasyonu