ISO 22000 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç tetkikçi Eğitimi

ISO 22000 2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ -3 GÜN

Eğitimin Amacı : Eğitimin amacı; katılımcılara gıda güvenliği , hijyen, GMP ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi verilmesi ve firmalarda uygulanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan iç denetimlerin sistemi, uygulaması ve prensipleri hakkında bilgilendirmek

 

Katılımcı Profili: ISO 22000:2005 standardı iç denetçisi olmak isteyen tüm sistem sorumluları,uzmanlar, çalışanlar , öğrenciler tüm kişiler.

Eğitim Süresi: 3 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb

 

 • Genel Gıda Güvenliği  kavramları
 • GMP ve Ön gereksinim kavramları
 • Gıda mevzuatları temel bilgilendirme
 •  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi temel ilkeleri,
 • ISO 22000  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramları,
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi  standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
 • ISO 19011 maddeleri hakkında bilgilendirme
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Denetçinin taşıması gerekli özellikler,
 • İletişim becerileri ve gözlem teknikleri,
 • Denetim prensipleri
 •  Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 •  Denetim programının amacının oluşturulması 
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Denetim Uygulaması
 • Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler
 • Tatbiki Denetim Uygulamaları (Planlama, Denetim)
 • Belgelendirme ve Akreditasyon
   

Pratik Uygulama: Soru Listelerinin Hazırlanması

Pratik Uygulama:İç Tetkik planı yapılması (Entegre)

Pratik uygulama:Denetime hazırlık

Pratik Uygulama: Denetim Uygulaması

Pratik Uygulama:Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler sonuçları üzerinde tartışma,


ISO 22000 2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ -2 GÜN

Eğitimin Amacı : Eğitimin amacı; katılımcılara gıda güvenliği , hijyen, GMP ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi verilmesi ve firmalarda uygulanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan iç denetimlerin sistemi, uygulaması ve prensipleri hakkında bilgilendirmek

 

Katılımcı Profili: ISO 22000:2005 standardı iç denetçisi olmak isteyen tüm sistem sorumluları,uzmanlar, çalışanlar , öğrenciler tüm kişiler.

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb

 

 • Genel Gıda Güvenliği  kavramları
 • GMP ve Ön gereksinim kavramları
 • Gıda mevzuatları temel bilgilendirme
 •  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi temel ilkeleri,
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi  standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
 • ISO 19011 maddeleri hakkında bilgilendirme
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Denetçinin taşıması gerekli özellikler,
 • İletişim becerileri ve gözlem teknikleri,
 • Denetim prensipleri
 •  Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 •  Denetim programının amacının oluşturulması 
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Denetim Uygulaması
 • Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler
 • Tatbiki Denetim Uygulamaları (Planlama, Denetim)

Belgelendirme ve Akreditasyon