ISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 14001 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 2 GÜN

Eğitimin Amacı : ISO 14001 Yönetim Sisteminin temel prensipleri, standart maddeleri ve bu maddelerin uygulama ilkelerinin tanımlanması.

 

Katılımcı Profili: Çevre Yönetim Sistemini kuran ve uygulamayı sürdüren kuruluşların her kademe yöneticileri ile ilgili uzman personeli

 

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb

 

Genel çevre kavramları

 • Uluslararası Çevre Kanunları, Bölgesel ve Yerel Mevzuat,
 • Çevre konularının gelişimi ve genel bilgiler, Çevre Yönetim Standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi, ÇYS Standardının ana unsurları ve KYS Standartları ile bağlantısı,
 • Tehlikeli Maddelerin Kontrol Edilmesi ve Ekolojik İşaretlemeyi İçeren Çevre Mevzuatı,
 • Çevre Yönetim Sistemi’ni Kurma Asamalari

• ISO 14001 Standartları, şartları ve maddeleri
• Standartların gereklilikleri
• Çevre politikası ve hedeflerin tespiti
• Çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
• Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, ulusal mevzuatlarına uyum
• Çevre Yönetim Programının oluşturulması

Çevre Yönetim Sistemi dokümantasyonu
• Atık yönetimi
• Entegre sistemlerde Çevre Yönetim Sistemi
• Standartların kurulma aşamaları
• Uygulama örnekleri, yorumlar
• Pratik çalışmalar

 • Sistem dokümantasyon şartları
 • Prosedür, plan, talimat v.b dokümanların hazırlanması
 • Kalite el kitabının hazırlanması
 • Doküman kontrol yöntemleri
 • Doküman Pratik çalışmalar

 Soru ve cevaplar, tartışmalar


ISO 14001 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 1 GÜN

Eğitimin Amacı : ISO 14001 Yönetim Sisteminin temel prensipleri, standart maddeleri ve bu maddelerin uygulama ilkelerinin tanımlanması.

 

Katılımcı Profili: Çevre Yönetim Sistemini kuran ve uygulamayı sürdüren kuruluşların her kademe yöneticileri ile ilgili uzman personeli

 

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb

 

 • Genel çevre kavramları
 •  
 • Çevre Yönetim Sistemi’ni Kurma Asamalari

• ISO 14001 Standartları, şartları ve maddeleri
• Standartların gereklilikleri
• Çevre politikası ve hedeflerin tespiti
• Çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
• Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, ulusal mevzuatlarına uyum
• Çevre Yönetim Programının oluşturulması

Çevre Yönetim Sistemi dokümantasyonu
• Atık yönetimi
• Entegre sistemlerde Çevre Yönetim Sistemi
• Standartların kurulma aşamaları
• Uygulama örnekleri, yorumlar
• Pratik çalışmalar

 • Sistem dokümantasyon şartları
 • Prosedür, plan, talimat v.b dokümanların hazırlanması
 • Kalite el kitabının hazırlanması
 • Doküman kontrol yöntemleri
 • Doküman Pratik çalışmalar

 Soru ve cevaplar, tartışmalar