ISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 3 GÜN

Eğitimin Amacı : Eğitimin amacı; katılımcılara çevre, çevre kirliliği, çevre mevzuatı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konusunda bilgi verilmesi ve firmalarda uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan iç denetimlerin sistemi, uygulaması ve prensipleri hakkında bilgilendirmek

 

Katılımcı Profili: ISO 14001:2015 standardı iç denetçisi olmak isteyen tüm sistem sorumluları,uzmanlar, çalışanlar , öğrenciler tüm kişiler.

Eğitim Süresi: 3 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb

 

 • Genel çevre kavramları
 •  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi temel ilkeleri,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kavramları,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi  standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
 • ISO 19011 maddeleri hakkında bilgilendirme
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Denetçinin taşıması gerekli özellikler,
 • İletişim becerileri ve gözlem teknikleri,
 • Denetim prensipleri
 •  Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 •  Denetim programının amacının oluşturulması 
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Denetim Uygulaması
 • Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler
 • Tatbiki Denetim Uygulamaları (Planlama, Denetim)
 • Belgelendirme ve Akreditasyon
   

Pratik Uygulama: Soru Listelerinin Hazırlanması

Pratik Uygulama:İç Tetkik planı yapılması (Entegre)

Pratik uygulama:Denetime hazırlık

Pratik Uygulama: Denetim Uygulaması

Pratik Uygulama:Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler sonuçları üzerinde tartışma, 


ISO 14001 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 2 GÜN

Eğitimin Amacı : Eğitimin amacı; katılımcılara çevre, çevre kirliliği, çevre mevzuatı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konusunda bilgi verilmesi ve firmalarda uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan iç denetimlerin sistemi, uygulaması ve prensipleri hakkında bilgilendirmek.

 

Katılımcı Profili: ISO 14001:2015 standardı iç denetçisi olmak isteyen tüm sistem sorumluları,uzmanlar, çalışanlar , öğrenciler tüm kişiler.

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek dokümantasyon hazırlanması vb

 

 • Genel çevre kavramları
 •  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi temel ilkeleri ve kavramları
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi  standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
 • ISO 19011 maddeleri hakkında bilgilendirme
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Denetçinin taşıması gerekli özellikler,
 • İletişim becerileri ve gözlem teknikleri,
 • Denetim prensipleri
 •  Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 •  Denetim programının amacının oluşturulması 
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Denetim Uygulaması
 • Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler
 • Tatbiki Denetim Uygulamaları (Planlama, Denetim)

Belgelendirme ve Akreditasyon