ISO 14001 2004

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.
ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir.Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır.Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar. Firmamızın temel danışmanlık aşamaları aşağıdaki gibidir:
Mevcut durum analizinin yapılması
Firma ile ilgili yasal şartların belirlenmesi
Gerekli eğitimlerin verilmesi
Sistem dokümantasyonunun oluşturulması
Sistemin uygulanması ve gözden geçirmesi
Belgelendirme başvurusunun yapılması