Değerlendirme Merkezi

DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Yeni işe alınacak olan çalışanların sadece sahip oldukları yetkinlikleri ile değil, kişilik ve karakteristik özelliklerin göre de belirlenmesine yönelik bir sistem kurulması ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesidir.