BRC

BRC Gıda güvenliğini sağlamak ve belgelendirmek üzere çeşitli ülkelerdeki HACCP standartları yanında BRC (British Retails Consortium-İngiliz Perakendeciler birliği) , IFS (international Food Standart) ve EFSIS gibi standartlar kullanılmaktadır. BRC İngiliz, IFS Almanya ve Fransa tarafından kabul görmektedir.
BRC İngiltere’de perakende ticareti temsil eden ticari bir örgüttür. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’de BRC- Global Standart-Food adı altında yayımlanmıştır.
BRC STANDARDLARI
• BRC Global Standard: Gıda - Food
• BRC Global Standard: Tüketici Ürünleri - Consumer Products
• BRC/IOP: Ambalaj Standardı - Packaging Standard
• BRC/FDF: Non – GM Gıda- Food Standard

BRC ‘nin kuruma sağladığı avantajlar;
• Sektörde rekabet üstünlüğü
• Prestij
• Gıda güvenliğinin İngiliz Tedarikçiler tarafından kabulü
• Tedarikçi taleplerine uygunluk
• Tedarikçi denetim sayısında azalma
• Ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim