Hakkımızda

Yönetim Danışmanlığı

Rennova Teknik ve Danışmanlık, yıllarca geliştirdiği bilgi, deneyim (saha, uygulama) tecrübelerini projelerine, etik kuralları ön planda tutan, teknoloji, bilgi ve araştırmaya önem veren, şirketlere has sistem ve eğitim çalışmalarında bulunan, faaliyetlerinin firmalara değer katmasını ve verimliliği arttırmasını hedefleyen, İzmir'de kurulmuş; danışmanlık, eğitim ve denetim şirketidir.

Kurumsal danışmanlık çalışmalarımız İzmir merkezli olup tüm Türkiye çapında hizmet verebilmekteyiz. Kurumsal danışmanlık çalışmalarımız ilk firmanın kurumsal risk analizi çalışmasıyla başlar. Bu çalışma sonucunda firmanın kurumsallaşma sürecinde hangi noktada olduğu ortaya çıkarılır. SWOT analizi ile firmanın güçlü ve zayıf yanları tespit edilerek çalışmalara yön verilir.

Ayrıca KOSGEB destekli danışmanlık ve eğitim çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu bağlamda verdiğimiz hizmetler Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi, Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Eğitimi, ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimleri, ISO 14001 2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimleri, HACCP, ISO 22000 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi diye sıralayabiliriz. KOSGEB destekleri için Kurumsal Risk Analizi SWOT Analizi ve Yönetsel Risk Analizi çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. ISO 9001-2015 revizyonu için danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekteyiz.

Faaliyetlerimizi 4 ana grupta toplayabiliriz;

• Danışmanlık
• Eğitim
• Uzmanlık
• Denetim

Danışmanlık Faaliyetlerimiz;

Yönetim danışmanlıklarımız;

• Kurumsal danışmanlık projeleri,
• Kurumsal risk analizi projeleri,

• Turquality süreci danışmanlık projeleri,

• Stratejik planlama,

• Süreç iyileştirme ve süreç yönetimi projeleri,

• Proje yönetimi,

• İş süreçleri ana performans göstergeleri,

• Bütçe yönetimi,

• Üretim yönetimi.

 

İnsan kaynakları yönetim danışmanlık faaliyetleri;


• İş analizi ve işgücü planlaması,
• Eğitim planlaması ve eğitim ihtiyaç analizi,

• Kariyer planlama ve yönetimi,

• İnsan kaynakları planlama,
• Performans yönetimi,

• Personel özlük işleri.

 

Verimlilik arttırma teknikleri danışmanlık faaliyetleri;

 

• Yalın üretim teknikleri,
• Toplam verimli bakım,
• 5S,
• Kaizen sürekli iyileştirme,

• Tam zamanında üretim,

• Kanban,

• Otonom bakım.

 

Kalite yönetim sistemi danışmanlık faaliyetleri;

 

• Toplam kalite yönetimi danışmanlığı,

• Entegre kalite yönetim sistemi danışmanlığı,

• IATF 16949 2016 Otomotiv kalite yönetim sistemi danışmanlığı,

• ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi danışmanlığı,

• ISO 9001 2008 Kalite yönetim sistemi danışmanlığı,
• OHSAS 18001 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi danışmanlığı,
• ISO 14001 2004 Çevre yönetim sistemi danışmanlığı,
• ISO 22000 2005 Gıda güvenliği yönetim sistemi danışmanlığı, HACCP,

• ISO 50001 2011 Enerji yönetim sistemi danışmanlığı,
• BRC Danışmanlığı.

 

Eğitim faaliyetlerimiz;

 

İzmir eğitim firması olarak aşağıda ki eğitimleri şirketlere özel kurumsal eğitimler veya genel katılıma açık eğitim olarak düzenlemekteyiz.

 • Aile şirketlerinde kurumsallaşma,
 • Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme,
 • Proje yönetimi,
 • Yöneticilik liderlik,
 • Takım olma oluşturma,
 • Problem çözme ve karar verme,
 • Zaman yönetimi,
 • İletişim teknikleri,
 • Motivasyon yönetimi,
 • Personel yönetiminden İK ya giriş,
 • İş analizi ve işgücü planlama,
 • Eğitim planlaması ve eğitim ihtiyaç analizi,
 • Kariyer planlama ve yönetimi,
 • Performans yönetimi,
 • Oryantasyon,
 • İnsan kaynakları planlaması ve yetkinlik bazlı eleman seçme ve mülakat teknikleri,
 • Personel özlük işleri maaş - bordrolama,
 • Yalın üretim teknikleri temel bilgilendirme,
 • Verimlilik arttırma teknikleri,
 • Toplam verimli bakım,
 • 5S,
 • Kaizen sürekli iyileştirme,
 • Tam zamanında üretim,
 • Kanban eğitimi,
 • Otonom bakım,
 • Toplam kalite yönetimi,
 • Entegre kalite yönetim sistemleri,
 • IATF 16949 2016 Otomotiv kalite yönetim sistemi eğitimi,
 • ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi temel eğitimi,
 • ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi iç denetçi eğitimi,
 • ISO 14001 2015 çevre yönetim sistemi temel eğitimi,
 • ISO 14001 2015 çevre yönetim sistemi  iç denetçi eğitimi,
 • OHSAS 18001 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi temel eğitimi,
 • OHSAS 18001 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi iç denetçi eğitimi,
 • ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi eğitimi,
 • ISO 22000 2005 Gıda güvenliği sistemi temel eğitimi,
 • ISO 22000 2005 Gıda güvenliği sistemi iç denetçi eğitimi,
 • ISO 50001 2011 Enerji yönetim sistemi eğitimi,
 • BRC Eğitimi,
 • GMP Eğitimi.

Amacımız, hizmet verdiğimiz firmaların sistem alt yapısını ve verimliliklerini arttırmaktır.

Denetim faaliyetlerimiz;

Şişrketlerin taleplerine göre şirketlerin tedarikçilerine aşağıdaki maddeler kapsamında denetim gerçekleştirmekteyiz. 

 

 • ISO 9001 Kalite yönetim sistemi,

 • ISO 14001 Çevre yönetim sistemi,

 • OHSAS 18001 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi,

 • ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi,

 • ISO 22000 2005 Gıda güvenliği sistemi,

 • Müşterinin talebine ve soru listesine uygun kalite yönetim sistemi denetimleri.