İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının işletmelerin rekabetçi özelliklerine yaptığı katkının her geçen gün daha iyi anlaşılması, nitelikli elemanların işletmelere dahil edilmesine yönelik rekabeti hızlandırmıştır. Bu durumun sonucunda işe alma ve yerleştirme işlevinin insan kaynaklarının değer işlevleri içerisinde öneminin artmasına neden olmuştur.

İnsan kaynakları planlaması, kurumun amaçlarını verimli biçimde gerçekleştirmesi için uygun yer ve zamanda, uygun sayı ve nitelikte işgörenin istihdam edilmesine yönelik bilinçli bir faaliyettir.

İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları

  • Kurumun düzenli işleyişini sağlamak,
  • Personel eksikliği ve fazlalığı sorununu önlemek,
  • Personel maliyetlerini kontrol etmek, düşürmek,
  • Mevcut personelin kapasitesinden optimum düzeyde yararlanmak,
  • Personel istihdamında ekonomikliği sağlamak.

İnsan Kaynakları Planlama Süreci Aşamaları

  • Stratejik planlama
  • Mevcut personel durumunun incelenmesi
  • Personel ihtiyacının tahmin edilmesi
  • Personel kaynaklarının saptanması
  • Değerlendirme