Kariyer Planlama ve Yönetimi

Kariyer Planlama ve Yönetimi

Bilindiği gibi bütün örgütlerde temel unsur insan olmaktır. Örgütleri kuran, çalıştıran, bir amaca yönlendiren veya örgütün önceden tanımlanmış amaçlarının elde edilmesi için örgütü sevk ve idare eden faktör insan unsurudur. Nitelikli insan örgütü daha etkin yapar.

Kariyer; bireyin iş hayatı boyunca izlemesi gereken bir dizi “faaliyet yolu” olarak tanımlanabilir. Bir başka deyimle kariyer, çalışanların iş yaşamları süresince yaptıkları işleri, iş hayatındaki gelişme ve ilerlemeleri içeren bir kavramdır. Kariyer, kişinin yaşamı boyunca kazandığı pozisyonların tümüdür. Kariyer Yönetimi; bireysel ve örgütsel amaçları uygunlaştırma yoluyla gerçekleşen faaliyetlerdir.

Kariyer Yönetimi Konuları

 1. İşe Alma
 2. Seçme ve Değerlendirme
 3. Eğitim ve Kariyer Geliştirme

Kariyer Yönetim Süreci

 1. Örgütün Birey Üzerine Yöneldiği Kariyer Yönetim Süreci
 1. Terfi
 2. Transfer veya Yer Değiştirme
 3. İşten Çıkarma
 4. Emeklilik
 5. Örgütsel Yedekleme
 1.   Bireyin Kendisi Üzerine Odaklaştığı Kariyer Yönetim Süreci
 1. İçsel Faktörler
 2. Dışsal Faktörler