İş sağlığı ve İş güvenliği Temel eğitimi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME 1 GÜN

Eğitimin amacı: Temel İş sağlığı ve güvenliği kuralları ve mevzuatlarla ile ilgili bilgilendirme yapmaktır.

 

Katılımcılar:İş sağlığı ve güvenliği ve mevzuatı ile ilgili katılmak isteyen kişiler

 

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Saatleri: 09:30- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma,

 

EĞİTİM İ ÇERİĞİ:

 •  Genel iş sağlığı ve güvenliği k uralları
 •  İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
 •  Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
 • Risk analizi yönetmeliği
 • İş sağlığı ve Güvenliği kurulu
 • İSG uzmanı yönetmeliği
 • Yasal mevzuat ile ilgili diğer bilgiler
 • ISG tüzüğü genel bilgilendirme
 • İ ş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 •  Ç alışanların yasal hak ve s orumlulukları
 •  K işisel koruyucu donanım k ullanımı
 •  Uyarı işaretleri
 •  Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
 • Temizlik ve düzen
 •  E lektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • Yangın olayı ve yangından korunma yöntemleri

Örnek uygulamalar – (saha kontrollerine örnekler)


TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME 1/2 GÜN

Eğitimin amacı: Temel İş sağlığı ve güvenliği kuralları ve mevzuatlarla ile ilgili bilgilendirme yapmaktır.

 

Katılımcılar:İş sağlığı ve güvenliği ve mevzuatı ile ilgili katılmak isteyen kişiler

 

Eğitim Süresi: 1/2 Gün

Eğitim Saatleri: 13:00- 17:00

Eğitim Yöntemi: Konu anlatımı, tartışma,

 

EĞİTİM İ ÇERİĞİ:

 •  Genel iş s ağlığı ve güvenliği k uralları
 •  İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
 •  Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Yasal mevzuat ile ilgili diğer bilgiler
 •  İ ş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 •  Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 •  Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 •  Uyarı işaretleri
 •  Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
 •  Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

Yangın olayı ve yangından korunma yöntemleri