Üretim Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

Üretim Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

Üretim Yönetimi

Üretim bir şirketin maliyet yapısını ve müşteri taleplerini karşılama başarısını doğrudan etkileyen kritik bir fonksiyondur. Ancak

çoğu yönetici üretim operasyonlarının optimumdan uzak olduğuna inanır.

Çok sık yapılan bir hata imalatı iş stratejisinden, ürün portföyünden ve genel tedarik zincirinden ayrı değerlendirmektir.

Genellikle imalat operasyonlarından bahsederken, üretim bölümünde ne yapılabileceğine odaklanılır. Oysa üretime daha

geniş bir sistemin parçası olarak bakılmalıdır.

1-İş Yeri Düzenlemesi

İşletmelerde üretim tesislerinin yerlerinin belirlenmesi, tesis içinde üretim sürecini makul bir şekilde sıralanması gibi konular

düzenleme kapsamında yer alırlar. En etkin kullanım, iş gücünün ve malzemelerin en az vakit kaybıyla değerlendirilmesi

sayesinde gerçekleşecektir. Üretim süreci dışında, işletmeyi oluşturan bölümlerin ve ilişkilerinin de uygun bir şekilde

düzenlenmesi aynı amaca hizmet etmektedir.

Üretim sürecinin düzenlenmesiyle ilgili temel amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Üretim maliyetlerinin kolaylaştırılması,

2. Malzeme yükleme, boşaltma ve taşıma zamanının en aza indirilmesi,

3. İşletme içinde yarı mamul miktarının azaltılması,

4. Üretim alanından gereği gibi yararlanılması ile makine-teçhizat yatırımının en aza indirilmesi,

5. Personelden en yüksek verimin alınması, çalışma şartlarının güvenliği ve rahatlığının sağlanması,

6. Kontrol süreçlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi.

Üretim süreci bir kere çalışmaya başlayınca, onun iyi işleyen bir şekilde kalmasını sağlamak, günlük çalışmalar ile ortaya

çıkan sorunların çözümünü aramak amacıyla bakım çalışmalarına gerek duyulur. Bu çalışmalar her üretim işletmesinde temel

nitelikte bir faaliyet olarak yürütülür. Tüm üretim girdilerinin fonksiyonlarını yerine getirmeleri ve yapılan yatırımdan verim elde

edilmesi temel amaçtır. Bu bakım çabalarının, toplam maliyetler içinde payı ve önemi günden güne artmaktadır.

Üretim süreçlerinin giderek artan bir şekilde mekanikleşmesi, otomasyonun daha çok önem kazanması, cihazların işler

durumda tutulmaları ve bu sayede üretimin devamlılığının sağlanması, bakım faaliyetlerini daha karmaşık ve bunun yanında

daha önemli bir konuma getirmektedir.

2. İmalatta verimlilik ve kapasite çalışmaları

Bu projeyi hayata geçirerek aşağıdaki sonuçları elde edeceksiniz;

Şimdi ve Gelecekte ;

• İnsan kaynağı ihtiyacınız ne olmalıdır,

• Makinalarınızı ve insan kaynaklarınızı ne derece verimli kullanıyorsunuz,

• Üretim kapasitenizi hangi verimlilikte kullanıyorsunuz,

• Boşa harcanan insan / makina kaynaklarınız hangileridir.